พันธบัตรมิตรภาพเพื่อนสะพานเพื่อการค้า

เราเข้าร่วมงานแคนตันแฟร์สองครั้งต่อปี

ภาพถ่ายของงานแคนตันแฟร์ของเราแนบมา 

งานกวางเจาแฟร์เป็นงานแสดงสินค้าการค้าระหว่างประเทศที่มีประวัติยาวนานที่สุดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดงานแสดงสินค้าที่สมบูรณ์ที่สุดการเข้าร่วมงานของผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางที่สุดของประเทศต้นทางของผู้ซื้อ

รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)